Rtanj, Boljevac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0537300097 Ćirić Đorđe 1988
0705599134 Miladinović Aleksandar 1988
0734600160 Veličković Bogdan 1989
0728300114 Dujković Stefan 1990
0728598069 Grujo Nenad 1990
0411699035 Stefanović Stefan 1990
0728504007 Ristić Nenad 1993
0728504006 Ristić Bojan 1993
0728502502 Živković Stevan 1993
0845807007 Stojanović Miloš 1994
0728606012 Mitrović Uglješa 1997
0728608016 Đokić Đorđe 1998
0728514005 Anđelović Predrag 2002
0728514002 Arsenijević Uroš 2002
0728514004 Dinić Bogdan 2002
0728514003 Kostreš Nemanja 2002
0728514008 Veljković Jovan 2002
0728510017 Grbović Petar 2003
0728513005 Žikić Stevan 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Veljković Milan Trener C7106
Grbović Milan Služb. Predstavnik 06002
Jevtić Miloš Služb. Predstavnik
Živković Dejan Služb. Predstavnik
Jogrić Dragan Služb. Predstavnik 06003
Pavlović Ivan Pratilac P7186
Dimitrijević Ivan Pratilac Fiziote
Trailović Bratislav Lekar Lekar