1 LA Basket

14 10 4 1228 : 1138

2 Vitez

14 10 4 1104 : 949

3 Ras

14 9 5 1188 : 1077

4 Vizura

14 7 7 1254 : 1196

5 Mladenovac

14 7 7 991 : 1080

6 Veba Basket

14 5 9 1070 : 1172

7 As Basket

14 4 10 939 : 1027

8 Umka Džez

14 4 10 955 : 1090
8 kolo - Subota 13.04.2019
As Basket 25 23 10 30
Veba Basket 18 11 22 20
Vraneš Aleksandar (BG) Nestorović P. (BG) Dragomirović L. (BG) -
Umka Džez 10 15 12 9
Vitez 19 12 19 22
Kaličanin Slobodan (BG) Jovanovski A. (BG) Gojović N. (BG) -
Mladenovac 19 19 20 18
Ras 21 18 20 23
Draškić B. (BG) Vidaković N. (BG) Konatar F. (BG) -
8 kolo - Nedelja 14.04.2019
LA Basket 23 12 21 15
Vizura 26 29 20 28
Janković Petar (BG) Joksimović M. (BG) Ilić N. (BG) -