KK STARA PAZOVA , Stara Pazova

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0355102505 Puletić Aleksandar 1991
0300904012 Nišević Damjan 1994
0300904013 Vereš Jan 1994
0315206009 Đurić Predrag 1996
0315207003 Bošković Uroš 1998
0305206029 Đumić Bogdan 1998
0355108004 Đurić Nemanja 1998
0355110026 Hric Marko 1998
0355109010 Božičković Nemanja 1999
0355112006 Opačić Uroš 1999
0355110004 Bujak Vanja 2000
0355109008 Dobrijević Aleksa 2000
0316413001 Ljubinković Luka 2000
0355109013 Tabaković Ivan 2000
0355110018 Topalović Dalibor 2000
0355114028 Kovačević Lazar 2001
0355117026 Mirosavljević Vladimir 2001
0355111035 Rakulj Marko 2001
0355111025 Todorović Boris 2001
0355109021 Borovac Dušan 2002
0355110013 Božičković Ognjen 2002
0355110028 Hric Aleksaj 2002

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kalik Sini[a Trener P3109
Petrović Stefan Pomoćni tren. P3161
Petrović Stefan Služb. Predstavnik P3161
Božičković Nebojša Služb. Predstavnik
Ivanić Jelena Lekar