KK RADNIČKI , Kovin

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220598028 Zafirović Nenad 1981
0000209018 Samardžić Jakov 1990
0220507001 Sarmeš Ilija 1991
0212603022 Mujković Boris 1992
0200704065 Bibić Jovan 1993
0202207008 Vujković Nikola 1994
0220506006 Papić Jakov 1995
0220508005 Petrović Đorđe 1997
0220508002 Nikolić Marko 1998
0202115001 Stiković Nemanja 1998
0513208001 Svilar Mladen 1998
0202709026 Bogdanović Marko 1999
0202114011 Đorić Vladimir 1999
0220709007 Milenković Marko 1999
0202112016 Rajković Vladan 1999
0202709025 Divnić Nikola 2000
0202709010 Milosavljević Nemanja 2000
0202115003 Matić Branko 2001
0202112013 Lakićević Blagoje 2002
0202115005 Laković Luis Nikola 2002
0202112012 Marković Mateja 2002
0202112011 Mitić Nikola 2002
0202112008 Mlinar Marko 2002
0202116014 Paunović Željko 2002
0202112006 Vukić Matija 2002
0202114003 Pantović Vidak 2003
0202114004 Papić Teodor 2003
0202114008 Risović Saša 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Topalović Aleksandar Pomoćni tren.
Cvetković Vladimir Pomoćni tren.
Papić Srđan Služb. Predstavnik
Papić Mrđan Služb. Predstavnik
Močnik Majda Služb. Predstavnik
Dragić Željko Pratilac
Kostić Aleksandar Lekar