ŠKK Zvezdara, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0438308009 Đoković Oliver 1999
0438309019 Panić Petar 1999
0438310015 Bezbradica Luka 2000
0445910013 Blagojević Danilo 2000
0403508012 Božičković Luka 2000
0406908021 Davidović Pavle 2000
0000116001 Gjorgjievski Alek 2000
0438309027 Ignjatović Aleksa 2000
0433510006 Kuvekalović Ognjen 2000
0438311002 Orelj Aleksandar 2000
0603011007 Pantović Danilo 2000
0438311024 Rakić Luka 2000
0438310018 Tišić Petar 2000
0400111001 Vujadinović Petar 2000
0438311018 Cupara Vukašin 2001
0438311014 Laovski Vasilije 2001
0460508012 Milić Marko 2001
0438315006 Mladenović Marko 2001
0431811039 Nedeljković Aleksa 2001
0406909036 Stojanović Vladimir 2001
0433511006 Tomić Aleksa 2001
0438313027 Barać Nikola 2002
0661209008 Marković Mihajlo 2002
0438313017 Petrović Aleksa 2002
0438313023 Skulić Veljko 2002
0438313024 Vuksanović Damjan 2002
0438311051 Marinović Pavle 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kokanović Stefan Trener P4465
Ardalić Stefan Služb. Predstavnik
Kontić Dragana Služb. Predstavnik 4061