Radnički (Obrenovac),

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0411898061 Danilović Nikola 1983
0750100056 Žigeranović Ivan 1984
0411899062 Radivojević Mladen 1987
0411800239 Jevtić Miloš 1988
0411800242 Klasnić Ilija 1989
0439107001 Knežević Mihailo 1994
0454105010 Milivojević Danilo 1994
0411806005 Milosavljević Luka 1996
0411806019 Đurović Marko 1997
0411806025 Trifković Aleksa 1997
0411811022 Sopić Marko 2000
0411811004 Živković Petar 2000
0411811013 Drašković Danilo 2001
0411813010 Glišić Filip 2002
0408712007 Rosić Vuk 2002
0411813011 Zeković Strahinja 2002
0411813008 Drašković Saša 2003
0439110016 Korlat Aleksandar 2003
0408713007 Rakić Dušan 2003
0408713034 Vasić Dušan 2003
0408716011 Bojović Mateja 2004
0408714008 Novaković Veljko 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Bukovčić Nikola Trener 4619
Jović Ratko Služb. Predstavnik P4909
Jevtić Miloš Služb. Predstavnik C4826
Danilović Vladimir Pratilac P4958