BEOVUK 72, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0601910005 Kremić Jagoš 1995
0465112001 Stevanović Miloš 1995
0405304012 Stokić Luka 1995
0401612011 Hinić Filip 1999
0411712001 Krtolina Mihailo 1999
0438309019 Panić Petar 1999
0411209007 Popović Ljubo 1999
0000219012 Čubra Daniel 2000
0431811026 Drljan Miloš 2000
0439110012 Ivošević Luka 2000
0439810010 Lalević Vladimir 2000
0400113001 Marjanac Dejan 2000
0431813025 Jovanović Lav 2001
0406610002 Miculović Ognjen 2001
0431811005 Novaković Nikola 2002
0401613012 Popović Petar 2002
0431813016 Prijović Jovan 2003
0401613011 Raković Luka 2003
0401612002 Milivojević Luka 2004
0407715003 Mitrović Aleksandar 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stanić Nikola Trener 4254
Čolović Saša Služb. Predstavnik
Glintić Aleksandar Služb. Predstavnik
Majstorović Miloš Pratilac
Jaldžić Aleksandar Lekar
Zdravković Vladimir Lekar