LJUBOVIJA, Ljubovija

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0308397022 Mihailović Snežana 1983
0403606005 Petričić Dragana 1995
0452505004 Žujević Marina 1996
0308313004 Perić Iva 2000
0308313003 Radojičić Ivana 2000
0300510015 Vasiljević Sofija 2000
0308314031 Đurić Verica 2001
0308314032 Krstić Marija 2001
0308314025 Nikolić Mirjana 2001
0308313005 Petrović Tijana 2002
0308315001 Polić Kristina 2002
0300412005 Popović Milica 2002
0308317008 Jakovljević Anđela 2003
0308316003 Kovačević Tanja 2003
0308314003 Tadić Nevena 2003
0308317002 Đokić Danica 2004
0308314015 Jovanović Valentina 2004
0308314013 Vasiljević Violeta 2004
0308314012 Vasiljević Valentina 2004
0308314008 Vilotić Jovana 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Arsenović Petar Trener 3015
Janjić Vera Trener 3154
Perić Sreto Služb. Predstavnik
Lukić Milorad Služb. Predstavnik
Simeunović Vladan Pratilac
Vasić Nebojša Pratilac 3136
Radojičić Živorad Pratilac
Petrović Miljan Pratilac
Arsenović Arsen Lekar