VRŠAC D.O.O., Vršac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0203400072 Jovanović Ivana 1988
0203403008 Bošnjić Ines 1991
0768603003 Vučković Danijela 1991
0203406001 Kerkez Milana 1994
0602106019 Miletić Ana 1996
0201408029 Stjepanović Dragana 1996
0201508014 Ratković Andjela 1998
0100706015 Krstajić Nevena 1999
0702209032 Stamenković Kristina 1999
0209314008 Kovačević Anja 2000
0203416009 Lazarević Jovana 2000
0203417001 Babić Anita 2001
0203416014 Cera Marina 2003
0203416013 Verigić Dejana 2003
0203416011 Nikolajević Marija 2004
0203416016 Ranić Valentina 2004
0203417006 Wojcieszek Jovana 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kanjevac Miroslav Trener 2017
Kanjevac Miroslav Trener 2017
Grujin Aleksandar Služb. Predstavnik
Lalić Marko Služb. Predstavnik
Majstorović Vladan Služb. Predstavnik
Nikolić Blagoje Lekar