SRBOBRAN, Srbobran

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0850698027 Subić Branka 1986
0141403005 Zdravković Nina 1991
0171102004 Kekezović Dragana 1992
0260312005 Tanurdžić Zorana 1998
0316113001 Pejić Tatjana 2000
0268413002 Božić Nataša 2001
0260312008 Ćurčić Jelena 2001
0102412006 Đokić Mirjana 2001
0223811001 Ivkov Tamara 2001
0105911009 Stajkovski Maja 2001
0102413004 Gajinović Jelena 2002
0102412002 Nešebik Željana 2002
0102412004 Zorić Mirjana 2002
0260314004 Vijatov Larisa 2003
0102414003 Čobanov Nikolina 2004
0108615019 Guljaš Livia 2004
0260316004 Karapandža Milica 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Subić Slobodan Trener 1140
Subić Milorad Služb. Predstavnik
Krga Nikola Pratilac