RADNIČKI, Beograd

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0403699019 Kostić Marija 1985
0438405007 Dedović Zorana 1994
0400707015 Divjak Vesna 1994
0600508003 Baković Tijana 1996
0600208010 Grujović Katarina 1996
0408407011 Vujašević Milica 1996
0410108002 Banković Teodora 1997
0407606014 Stanković Jana 1997
0142106015 Vidaković Hadnađ Nadia 1997
0403612005 Eror Aleksandra 1999
0190508008 Komazec Željana 1999
0709010012 Aleksić Sanja 2000
0000217002 Đurišić Jovana 2000
0452814073 Milenković Marija 2000
0000216005 Kravljanac Kristina 2001
0440214005 Camović Anita 2002
0209312028 Davinić Marina 2002
0440215002 Dinčić Tina 2002
0403611010 Domazet Milica 2002
0408012005 Jovanović Ana 2002
0413818011 Mihajlović Miljana 2002
0410710004 Mitrović Anđela 2002
0410915034 Nikolić Ivana 2002
0409614003 Radović Tamara 2002
0826411040 Stojanović Marija 2002
0200714021 Vesović Anja 2002
0509913005 Zlatković Anastasija 2002
0452811013 Aleksić Maja 2003
0409611008 Babić Jana 2003
0440215006 Živković Iva 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Borijanović Filip Trener 4974
Zupančić Tijana Služb. Predstavnik P4861
Gavrilović Zoran Služb. Predstavnik
Đogović Milena Služb. Predstavnik
Zebić Dobrica Pratilac
Zupančić Dušan Pratilac
Kesić Ana Lekar
Bošnjaković Aleksa Lekar