SPARTAK, Subotica

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0209898009 Kovačević Dara 1983
0104101012 Čiča Jovana 1989
0100708006 Stanaćev Dušica 1996
0102407008 Dunđerski Sanja 1997
0556907012 Popludijević Vanja 1997
0402712009 Savković Isidora 1997
0800311046 Jovanović Marija 1999
0104219001 Opačić Nikoleta 2001
0104215002 Šujica Doris 2002
0104216014 Cvijetić Dunja 2003
0103516004 Doderović Sara 2003
0103515063 Draženović Aleksandra 2003
0604013009 Jelić Teodora 2003
0103515041 Petrekanović Tamara 2003
0104218002 Bende Emeše 2004
0103515045 Kerleta Ana 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Krstajić Goran Trener 1052
Perović Vojislav Služb. Predstavnik
Perović Dušan Pratilac