KK STARA PAZOVA Stara Pazova,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0405705096 Stamenković Vladimir 1994
0300904013 Vereš Jan 1994
0315206009 Đurić Predrag 1996
0316306009 Vuković Bojan 1996
0305206029 Đumić Bogdan 1998
0355108004 Đurić Nemanja 1998
0355110026 Hric Marko 1998
0355109010 Božičković Nemanja 1999
0305408020 Komazec Aleksa 1999
0355110004 Bujak Vanja 2000
0355109013 Tabaković Ivan 2000
0355110018 Topalović Dalibor 2000
0315209014 Žigon Stefan 2000
0355111035 Rakulj Marko 2001
0355111025 Todorović Boris 2001
0355109021 Borovac Dušan 2002
0355110013 Božičković Ognjen 2002
0355110028 Hric Aleksaj 2002
0355111016 Jovičić Marko 2003
0104711056 Radojčić Stefan 2003
0355114013 Rajaković Miloš 2003
0355113007 Zorkić Ognjen 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Petrović Stefan Trener 3161
Božičković Nebojša Služb. Predstavnik