KK NOVA PAZOVA Nova Pazova,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0305498051 Milanović Marko 1987
0469402005 Živković Aleksandar 1988
0443800271 Zorić Jovan 1991
0305408010 Gajić Nikola 1996
0305412005 Kalinić Dušan 1997
0305408002 Došenović Vladimir 1998
0405709031 Janjić Miloš 1998
0462609008 Modić Marko 1998
0305408004 Nikolić Igor 1998
0355112006 Opačić Uroš 1999
0305414002 Đorem Nemanja 2000
0412714014 Jovanović Stefan 2000
0630409011 Petronijević Ognjen 2000
0305415005 Ašćerić Nebojša 2001
0305414012 Đukić Nikola 2002
0305414013 Gajić Miloš 2002
0305414006 Obradović Savo 2002
0305414010 Radisavljević Luka 2002
0305411006 Lalović Jovan 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Gajić Milorad Trener 3024
Stanišić Slaviša Služb. Predstavnik
Ljaljic Goran Služb. Predstavnik
Babić Nikola Služb. Predstavnik 1193
Šarović Boris Lekar