KK TOPOLA Bačka Topola,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0153499027 Prlja Ognjen 1988
0141099007 Ratković Stefan 1989
0153499036 Topalov Igor 1989
0107203008 Kaćanski Nebojša 1992
0118105008 Radun Marko 1993
0107205009 Đurđević Nikola 1995
0107504017 Gagić Stefan 1995
0317009012 Stojaković Nenad 1995
0107207002 Mumalo Marko 1997
0103611018 Marković Miloš 1998
0107212007 Miljanić Damjan 1998
0107211025 Čeke Adrian 2000
0101217002 Damjanović Aleksandar 2000
0107215002 Garić Danilo 2001
0107212006 Simović Miloš 2001
0107214024 Janjić Uroš 2002
0107214022 Radović Vladislav 2002
0107214030 Arsenić Vukašin 2003
0107214028 Krajinović Stevan 2003
0107218005 Ognjenović Veljko 2003

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Benčik Mikloš Trener 1051
Medar Goran Služb. Predstavnik
Hinić Miroslav Služb. Predstavnik 1082
Šegrt Dejan Služb. Predstavnik 1334
Radović Marko Pratilac
Medar Ružica Lekar