KK SIVAC Sivac,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0119598147 Matijašević Miljko 1985
0119598139 Pejanović Mladen 1985
0119505016 Starčević Marko 1987
0169202504 Katanić Deni 1990
0119603002 Mikulić Davor 1990
0107501099 Ostrogonac Aleksandar 1990
0164305023 Pejin Miloš 1992
0119604009 Semiz Aranđel 1992
0119503022 Đaković Marko 1993
0119505012 Guzina Danilo 1995
0119504003 Kovačević Nemanja 1995
0153405014 Perović Dušan 1995
0119613001 Stojančević Bojan 1995
0119505002 Gomilanović Velimir 1996
0119505015 Rončević Nemanja 1996
0164306011 Dragaš Vuk 1997
0102319001 Caković Strahinja 2002
0102316008 Glušac Aleksandar 2002
0102316010 Jušković Aleksandar 2002
0102317006 Predojević Luka 2002

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Gomilanović Slavko Služb. Predstavnik
Krstajić Goran Služb. Predstavnik 1052