KK HERCEGOVAC Gajdobra,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0300697003 Rajković Sava 1973
0119599004 Golubović Goran 1987
0141102513 Lučić Aleksandar 1990
0000218014 Radovanović Predrag 1996
0107306016 Samardžić Dušan 1996
0101811035 Sabo David 1997
0104312016 Simić Nikola 1997
0101811002 Dangubić Ratko 1998
0140507030 Desnica Danilo 1998
0100413005 Đukić Dragan 1998
0118907005 Jelić Igor 1998
0140809009 Manojlović Filip 1998
0140807017 Popović Filip 1998
0100413001 Živanović Veljko 1998
0104508021 Kumović Đorđe 1999
0104512031 Stojanović Dušan 1999
0104508009 Crnjanski Miloš 2000
0104509015 Rokvić Igor 2001
0104511009 Šinik Igor 2001
0108315019 Kosjer Predrag 2002
0104508018 Kumović Ranko 2002
0108318003 Sirovina Marko 2002

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kisić Radomir Trener 1086
Dangubić Stojan Služb. Predstavnik
Zubac Zoran Služb. Predstavnik
Pudar Nedeljko Služb. Predstavnik
Vuković Vladimir Pratilac
Kešelj Vladimir Pratilac
Kovačević Bosiljka Lekar