Svilajnac, Svilajnac

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0506397039 Joković Darko 1984
0201901128 Savković Miloš 1986
0506302513 Stanković Ivan 1992
0529505031 Mitrović Janko 1995
0570705022 Novaković Nikola 1996
0506309004 Stanković Aleksa 1997
0570705015 Šukri Marko 1997
0506308006 Brojčin Marko 1999
0506313005 Cakić Nikola 1999
0501311004 Janković Miloš 1999
0506309020 Atanasković Stefan 2000
0506309017 Ilić Miloš 2000
0201510021 Savić Aleksa 2000
0506309019 Krasić Veljko 2001
0506308007 Milosavljević Lazar 2001
0506315002 Milanović Petar 2002
0506311002 Vićentijević Pavle 2002
0506316006 Milić Marko 2003
0506316005 Bošković Matija 2004
0506314001 Jovanović Milan 2004
0506314005 Krasić Andrej 2004
0506314003 Milenković Aleksandar 2004
0506317006 Popović Marko 2004
0506314007 Srdić Vasilije 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Krasić Igor Trener 5065
Milošević Mladen Služb. Predstavnik
Milosavljević Bojan Služb. Predstavnik
Popović Dejan Služb. Predstavnik
Ilić Zoran Pratilac
Mitić Ivan Pratilac
Milenković Srđan Pratilac
Stepanović Dejan Lekar