MEGA BEMAX,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0400112002 Brekić Marko 2001
0603112039 Langović Aleksandar 2001
0203111029 Andrić Marko 2002
0000218005 Kovačević Miloš 2002
0405614018 Kovačević Petar 2002
0301710014 Krtinić Marko 2002
0000118024 Milošević Nikola 2002
0603011016 Mušikić Mihailo 2002
0452810067 Paunović Luka 2002
0405711070 Pavićević Ivan 2002
0459413027 Jović Nikola 2003
0000119042 Kobzystyi Oleksadr 2003
0462516006 Marjanović Dušan 2003
0106211026 Stanojević Filip 2003
0000217005 Vučurović Andrija 2003
0407714013 Đapa Nikola 2004
0411213021 Đurišić Nikola 2004
0706116010 Kompirović Radovan 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Avramović Dragoljub Trener 4847
Radonjić Petar Služb. Predstavnik
Radojević Vanja Pratilac
Radojičić Dušan Pratilac
Tasić Pavle Pratilac
Vasić Miloš Pratilac
Petrović Veselin Pratilac