SLOBODA,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0602314028 Anđić Luka 2003
0630215023 Đurić Vidak 2003
0602412001 Janjušević David 2003
0348112014 Josipović Kristijan 2003
0630215005 Knežević Veljko 2003
0734615066 Marić Vuk 2003
0649217025 Marković Aleksa 2003
0604816013 Matić Čedomir 2003
0630216008 Milovanović Mihailo 2003
0630215017 Savović Filip 2003
0630215007 Terzić Bogdan 2003
0602314009 Vidaković Ilija 2003
0604816010 Gavrilović Uroš 2004
0602315006 Karapetrović Konstantin 2004
0603514007 Mitrović Vladimir 2004
0601918005 Tešić Miloje 2004
0630216053 Marković Bogoljub 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Pavlović Miloš Trener 6117
Knežević Branko Trener 6131
Grujičić Srbislav Služb. Predstavnik
Kljajić Stevan Pratilac
Hristovski Dejan Pratilac
Mićević Nikola Pratilac