RADNIČKI 1950,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0502910030 Gledić Matija 2003
0502911029 Glišović Danilo 2003
0502911036 Grujić Petar 2003
0705613003 Guševac Veljko 2003
0503012004 Labović Danilo 2003
0501412008 Madžarević Matija 2003
0563514009 Marković Stefan 2003
0500214008 Milošević Bogdan 2003
0502914002 Ristić Boris 2003
0501412011 Stevović Nikola 2003
0502912013 Vasić Lazar 2003
0563514012 Vasiljević Marko 2003
0501317012 Panišić Predrag 2004
0563514021 Petković Ognjen 2004
0614413017 Stanišić Mihailo 2004
0530812002 Vasić Nikola 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Erić Bojan Trener 5223
Vukotić Ivica Služb. Predstavnik
Milošević Ivan Služb. Predstavnik
Mošić Danijel Služb. Predstavnik
Šutić Vladimir Pratilac
Milojević Nenad Pratilac P5243
Zakić Antonio Lekar