SLOGA,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0603215007 Đurić Marko 2003
0302515058 Đurović Veljko 2003
0603015019 Kolarević Aleksa 2003
0603018019 Kovačević Lazar 2003
0602914001 Maksimović Martin 2003
0302117001 Maksimović Marko 2003
0602914002 Matić Strahinja 2003
0603014001 Milosavljević Jovan 2003
0603013008 Ratković Vukašin 2003
0302112010 Razić Ognjen 2003
0602912012 Savić Stevan 2003
0302113008 Srećković Bogdan 2003
0303015010 Zlatić Petar 2003
0302116007 Gicić Vojin 2004
0660015010 Todorović Igor 2004
0603015008 Žukovski Vuk 2004
0603017019 Kuvekalović Veljko 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vujović Igor Trener 5206
Gudžulić Đorđe Služb. Predstavnik
Stevanović Nenad Služb. Predstavnik
Dumić Aleksandar Lekar