BORAC,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0601217001 Kaplarević Luka 2003
0602110007 Krupniković Uroš 2003
0603513008 Maričić Lazar 2003
0642414027 Nikolić Filip 2003
0642415014 Raković Luka 2003
0601215012 Savić Veljko 2003
0602313027 Tasić Andrija 2003
0601214010 Vasiljević Aleksandar 2003
0601218001 Vučićević Mihailo 2003
0601219024 Avejić Predrag 2004
0642415010 Ćurčić Đorđe 2004
0606916015 Janković Stefan 2004
0642415012 Mikavica Simo 2004
0601215013 Radojičić Goran 2004
0601215020 Trifunović Aleksa 2004
0642416030 Veljović Vukašin 2004

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Bojić Raško Trener 9076
ZLATANOVIĆ VLADIMIR Trener 6120
Ivanović Marko Služb. Predstavnik
Tomašević Dejan Služb. Predstavnik
Bogićević Darko Pratilac
Popović Mitar Pratilac
Đajić Ivan Pratilac 6084
Antonović dr Zoran Lekar