PARAĆIN,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0504514015 Marjanović Nikoleta 2003
0504515005 Miljković Tamara 2003
0504514004 Đukić Anja 2004
0504515003 Icić Maša 2004
0504515001 Matić Mina 2004
0504514008 Miljković Tijana 2004
0504515002 Mitić Andjela 2004
0504513007 Petković Kristina 2004
0504514011 Petrović Anđela 2004
0728516004 Lazarević Jelena 2005
0504518003 Jevđević Nađa 2006
0504517004 Miljković Ana 2006
0504517003 Milojević Ana 2006
0504517002 Milovanović Natalija 2006
0504517001 Marinković Lana 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Marjanović Snežana Trener 7225
Dejanović Boban Služb. Predstavnik
Jovanović Dušan Služb. Predstavnik
Icić Bojan Pratilac
Đukić Biljana Pratilac
Đukić Danijel Pratilac