PARTIZAN 1953,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0412614005 Đoković Adriana 2003
0416615006 Miljević Jovana 2003
0410915019 Rakić Petra 2003
0410916020 Stevović Nevena 2003
0409614015 Sudžum Minja 2003
0501614023 Živanović Jovana 2003
0416618018 Živković Natalija 2003
0604015002 Domanović Aleksandra 2004
0409215015 Drča Marija 2004
0416615001 Đurić Katarina 2004
0348215001 Miškić Bojana 2004
0416615002 Perić Andrea 2004
0416617003 Radovanović Andrea 2004
0403610001 Veselinović Teodora 2004
0405717049 Bulatović Lena 2005
0412614004 Lazarević Milica 2005
0410913019 Lukić Ana 2005
0431816016 Milošević Mina 2005
0405716044 Mrkela Milica 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vasilijević Ivan Trener 4817
Vasilijević Ivan Trener 4817
Janković Bojana Služb. Predstavnik
Vasić Zoran Služb. Predstavnik
Mitrović Svetlana Pratilac P4763
Maljković Nikola Pratilac
Šopalović Mina Pratilac
Starčević Strahinja Lekar
Sekešan Slobodan Lekar
Marinković Ana Lekar